ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  ***
 1. ใบมอบฉันทะ (กรณีการส่งตัวจำเลย)
 2. ใบแจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้คู่ความในคดีครอบครัว
 3. ใบแจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 4. ใบเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย

 5. ระบบคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม
 6. แบบฟอร์มคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
  บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาล
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 3. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร
 4. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 5. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 6. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 7. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

 8. ***
 9. แบบฟอร์มบันทึกข้อความมอบหมายเวรที่ปรึกษากฎหมาย
 10. เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งทนายความให้คู่ความในคดีครอบครัวและผู้เสียหายในคดีอาญา
 11. เรื่อง จัดทำบัญชีรายชื่อทนายความซึ่งได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้คู่ความในคดีครอบครัว
 12. เรื่อง จัดทำบัญชีรายชื่อทนายความซึ่งได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้ผู้เสียหายในคดีอาญา

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.12/60
รายงานตัวต่อผู้พิพากษาฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.69/60
ราบงานตัวต่อสมทบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.38/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ