หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
อื่นๆ
  1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความมอบหมายเวรที่ปรึกษากฎหมาย
  2. เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งทนายความให้คู่ความในคดีครอบครัวและผู้เสียหายในคดีอาญา
  3. เรื่อง จัดทำบัญชีรายชื่อทนายความซึ่งได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้คู่ความในคดีครอบครัว
  4. เรื่อง จัดทำบัญชีรายชื่อทนายความซึ่งได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความให้ผู้เสียหายในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
ตจ.192/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.193/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.45/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.15/61
รายงานตัวต่อสมทบฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.63/61
รายงานตัวต่อสมทบ 132 (1)
เวลา 9.00 น.
อ.78/61
รายงานตัวต่อสมทบ 132(1)
เวลา 9.00 น.
อ.79/61
รายงานต่อผู้พิพากษาสมทบ
เวลา 9.00 น.