หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
เขตอำนาจศาล  
วิสัยทัศน์  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย  
สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา  
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ศาลเยาวชน  
ศูนย์นัดความ  
ประกาศศาล  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
รวมกฎหมายครอบครัวของประเทศในASEAN  
รวมบทความ  
จุลสาร NNKJC  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

เขตอำนาจศาลคำสั่งศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวที่ 9/52

ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
มีคำสั่งให้นั่งพิจารณาหรือมีคำสั่งในคดีที่อยู่ในอำนาจของ
ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่
อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล 
อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอบึงโขงหลง
 
ที่ศาลจังหวัดบึงกาฬ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
(อัตราค่าส่งคำคู่ความในท้องที่อำเภอข้างต้นนั้น 
ให้ตรวจสอบที่ศาลจังหวัดบึงกาฬ)
                    


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1407