ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐


เอกสารแนบ