ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนในพิธีเปิด “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย  ร่วมบรรยายความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนในพิธีเปิด “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ”


เอกสารแนบ