ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


เอกสารแนบ