ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและคอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการสวดมนต์พัฒนาจิตเพื่อสร้างสติและสมาธิก่อนรายงานตัว

ศาลเยาวชนและคอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการสวดมนต์พัฒนาจิตเพื่อสร้างสติและสมาธิก่อนรายงานตัว


เอกสารแนบ