ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 0 4242 3509 โทรสาร : 0 4242 3510 E-mail : nnkjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงิน เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงิน เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ